Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare ISO 9001

Certificare ISO 9001

ISO 9001- Sistemul de Management al Calității – acum la versiunea 2015, confirmată, este cel mai popular și cel mai popular standard de management, înregistrând peste un milion de organizații certificate din 180 de țări din întreaga lume. ISO 9001 furnizează companiilor un cadru pentru construirea și implementarea sistemului de management al calității,  în scopul furnizării unor produse și servicii de calitatea solicitată. Companiile aleg certificarea ISO 9001 pentru a demonstra că mențin standarde ridicate, pentru a reduce produsele neconforme și rechemările și pentru a asigura clienții că pot avea încredere în produsele livrate.

ISO 9001 a fost publicat pentru prima dată în 1987 de către Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO). Versiunea actuală a ISO 9001 a fost lansată în septembrie 2015.

Standardul ISO 9001 stabilește cerințele generale pentru dezvoltarea, implementarea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității pentru a satisface cerințele clienților. Standardul ISO 9001 poate fi aplicat de către orice organizație, indiferent de tipul sau dimensiunea acesteia, care dorește să își îmbunătățească funcționarea.

În acest moment, oferim certificare pentru standardul ISO 9001 adoptat in 2015.

Procesul de certificare ISO presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.