Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare ISO 37301

Certificare ISO 37301

Standardul SR EN ISO 37301:2021 - Sisteme de management al conformării. Cerințe și îndrumări pentru utilizare  specifică cerințele și oferă linii directoare pentru stabilirea, dezvoltarea, implementarea, evaluarea, menținerea și îmbunătățirea unui sistem eficace de management al conformării în cadrul unei organizații. Standardul este aplicabil tuturor tipurilor de organizații indiferent de tipul, mărimea și natura activității, indiferent dacă organizația este din sectorul public, privat sau non-profit.

Standardul ISO 37301 permite organizațiilor să stabilească și să mențină o cultură a conformării, luând în considerare nevoile și așteptările părților interesate. Conformarea este un proces continuu și rezultatul unei organizații care își îndeplinește obligațiile legale sau de reglementare. Un sistem eficace de management al conformării la nivel de organizație permite acesteia să demonstreze angajamentul de a respecta legile relevante, cerințele de reglementare, codurile din industrie și standardele organizationale, dar și standardele de bună guvernanta, cele mai bune practici general acceptate, etică și așteptările comunității.

Un sistem de management al conformității ofera organizațiilor care îl implementează un cadru structurat pentru a îndeplini obligațiile de conformare, adică cerințele pe care trebuie să le respecte în mod obligatoriu, precum acte legislative, reglementări naționale sau internaționale (de exemplu regulamente europene), hotărâri judecătorești, acorduri, licențe, precum și cele pe care aleg în mod voluntar să le respecte, cum ar fi cele interne. politici și proceduri, standarde ISO, coduri de conduită etc.

În acest moment, oferim certificare pentru standardul ISO 37301 adoptat in 2021.

Procesul de certificare ISO presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.