Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare ISO 45001

Certificare ISO 45001

Standardul ISO 45001:2018 ajută organizațiile să reducă probleme legate de sănătatea și securitatea în muncă prin crearea unui cadru pentru îmbunătățirea siguranței angajaților, reducerea riscurilor la locul de muncă și crearea condițiilor de muncă mai bune și mai sigure.

Orice organizație răspunde de sănătatea și securitatea în muncă ale lucrătorilor și ale altor persoane care pot fi afectate de activitățile acesteia. Această responsabilitate include susținerea și protejarea sănătății fizice și mentale a persoanelor.

Implementarea unui sistem de management SSM este o decizie strategică și operațională pentru o organizație. Succesul sistemului de management SSM depinde de leadership, de angajamentul și participarea tuturor nivelurilor ierarhice și a tuturor funcțiilor din cadrul organizației.

Certificarea ISO 45001 vă poate ajuta să obțineți acest deziderat, prin reducerea riscurilor la locul de muncă și asigurarea unui cadru solid pentru sănătatea, siguranța și bunăstarea angajaților dumneavoastră, indiferent de dimensiunea, sectorul sau amplasarea geografică a organizației dumneavoastră.

ISO 45001 se integrează simplu cu toate standardele noi și revizuite ale sistemelor ISO de management, de exemplu ISO 9001 și ISO 14001, întrucât au în comun noul model de structură a standardelor (HLS).

Procesul de certificare ISO presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.