Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare ISO 14001

Certificare ISO 14001

ISO14001 este un standard internațional de mediu care este pus la dispoziția managementului unui societăți și care ajuta la identificarea si controlul impactului pe care îl au activitățile societății asupra mediului. ISO 14001 este creat în așa fel încât să ajute firmele sa își îmbunătățească performanțele de mediu și să implementeze o abordare sistematică a proceselor prin care își îndeplinesc obiectivele de mediu.

ISO 14001 poate facilita controlul și îmbunătățirea performanțelor la indicatori-cheie, cum sunt scăderea consumului energetic, reducerea deșeurilor, creșterea reciclării și reducerea costurilor materiilor prime și ale consumabilelor. Ediția din 2015 pune un accent mai mare pe îmbunătățirea proactivă a performanțelor de mediu și integrează managementul mediului în planurile strategice ale organizației. Standardul este aplicabil pentru organizații de orice mărime și din orice domeniu.

ISO 14001:2015 deține un cadru pentru sistemele de management comun cu alte standarde similare ca ISO 9001 și ISO 45001, făcând posibilă o integrare simplă cu sistemele existente de management al calității, mediului, sănătății și securității în muncă.

Procesul de certificare ISO presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.