Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare ISO 22000

Certificare ISO 22000

Certificarea ISO 22000:2018 se adresează atât producătorilor de alimente cât și producătorilor de ambalaje care intră în contact direct cu produsul alimentar. Alți potențiali utilizatori ai certificării ISO 22000 sunt producătorii de aditivi, producătorii de mașini și echipamente utilizate în industria alimentară, furnizorii de servicii de-a lungul lanțului alimentar și furnizorii de servicii în alimentația publică (cantine, restaurante, catering etc).

Standardul ISO 22000:2018 stabilește cerințele pentru un sistem de management al siguranței alimentelor. Acesta definește ce trebuie sa facă o organizație pentru a-si demonstra capacitatea de a controla pericolele legate de siguranță alimentara si de a se asigura ca alimentele sunt sigure pentru consum.

Destinat tuturor organizațiilor din industria alimentară și a hranei pentru animale, indiferent de dimensiune sau sector, ISO 22000:2018 transformă managementul siguranței alimentare într-un proces continuu de îmbunătățire, având o abordare preventivă a siguranței alimentelor, ajutând la identificarea, prevenirea și reducerea pericolelor produse de alimente în lanțurile alimentare și furaje.

Standardul ISO 22000 revizuit, publicat în 2018, simplifică standardul și clarifică terminologia și definițiile. Utilizează aceeași structură-cadru unificată ca și alte standarde ale sistemului de management ISO, îmbunătățind astfel compatibilitatea acestora.

Procesul de certificare ISO presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.