Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare HACCP

Certificare HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Evaluarea riscurilor și punctele critice de control) este o tehnică acceptată la nivel internațional pentru prevenirea contaminării microbiologice, chimice și fizice de-a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente. HACCP este o abordare sistematică pentru identificarea, evaluarea și controlul pericolelor pentru siguranța alimentelor pe tot parcursul procesului de fabricație a alimentelor, începând de la primirea materialelor pana la depozitarea, procesarea, stocarea, ambalarea, expedierea si distribuirea.

Certificarea HACCP dovedește pe loc clienților implicarea dvs. în producția sau comercializarea alimentelor sigure. Această abordare, ce are la bază o dovadă clară, poate fi deosebit de benefică atunci când sunteți supuși unor verificări din partea autorităților de reglementare sau din partea beneficiarilor.

Cert Plus derulează audituri HACCP și vă ajută să vă concentrați atenția asupra pericolelor care afectează siguranța și igiena alimentară. Este posibil să identificăm astfel în mod sistematic pericolele, stabilind limite de control în puncte critice pe parcursul procesului de producție a alimentelor.

Certificarea HACCP permite verificarea sistemului de siguranță alimentară implementat de compania dumneavoastră

Procesul de certificare HACCP este similar cu cel pentru certificarea ISO și presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea HACCP?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.