Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare gaze cu emisii de seră (GES)

Certificare gaze cu emisii de seră (GES)

Organismul internațional de standardizare tehnică ISO a elaborat un standard care corespunde nevoii de a contura o metodologie de lucru bazată pe o abordare științifică și sistematică: ISO 14064. ISO 14064 detaliaza principiile și cerințele pentru proiectarea, dezvoltarea, gestionarea și raportarea emisiilor de GES pentru o organizație sau o companie.
Standardul ISO 14064 este format din trei părți.

  • Prima parte (SR EN ISO 14064-1:2019) specifică cerințele pentru cuantificarea și raportarea emisiilor și a cantităților îndepartate de gaze cu efect de sera  la nivel de organizație sau entitate.
  • A doua parte (SR EN ISO 14064-2:2019) detaliază cerințele pentru cuantificarea, monitorizarea și raportarea reducerilor de emisii sau a îmbunătățirii gradului de îndepărtare a gazelor cu efect de seră.
  • A treia parte (SR EN ISO 14064-3:2019) oferă cerințe și îndrumări pentru efectuarea validării și verificării declarațiilor privind GES.

Validarea/Certificarea GES presupune:

  • Analiza inițială a activităților și proceselor clientului, a surselor de emisii de CO2, a limitelor în care trebuie luate în considerare procesele, a structurii de monitorizare, a managementului datelor și a asigurării calității acestora.
  • Revizuirea sistemului și analiza riscurilor:
    • Evaluarea critică a sistemului de management și a metodologiilor de măsurare utilizate.
    • Analiza procedurilor, documentației și a tuturor instrumentelor utilizate de client pentru gestionarea datelor privind emisiile cu efect de seră.
  • Emiterea declarației de verificare / validare bazată pe concluzia constatărilor verificării

În cadrul organizației, standardul ISO 14064 poate fi integrat cu standardul de certificare a sistemului de management de mediu ISO 14001:2015

Conformitatea cu standardele din seria ISO 14064 va permite cresterea credibilitatii, consecventa si transparentei cuantificarii, monitorizarii si raportarii GES, inclusiv reducerea emisiilor si cresterea eliminarii in proiectele legate de GES, și permite facilitarea monitorizării evoluției performanței și a progresului în reducerea emisiilor și/sau creșterea eliminării GES.