Acest site folosește exclusiv cookies pentru funcționarea sa. În absența acestora, o parte din funcționalități probabil nu vor fi disponibile. Nu folosim cookie-uri ale unor terți, nu colectăm date de trafic. Continuând navigarea pe acest site, consimțiți la politica noastră privind utilizarea lor. Mai multe despre politica noastră de securitate, în pagina politica privind cookies.
Meniu
 

Certificare ISO 37001

Certificare ISO 37001

ISO 37001 este primul standard internațional care propune organizațiilor să pună în aplicare măsuri și controale anti-mită, în vederea prevenirii, detectării și tratării mitei, indiferent dacă o astfel de mită este acordată de către sau în numele organizației, a angajaților săi sau a partenerilor de afaceri.

Standardul ISO 37001 este aplicabil pentru orice tip de organizație, atât din sectorul public cât și privat, indiferent de mărimea organizației sau domeniul de activitate, iar certificarea conform ISO 37001 reprezintă confirmarea faptului că sunt implementate măsuri de control anti-mită. Acest standard internațional reflectă bunele practici internaționale anti-mită și este conceput să ajute o organizație să prevină, să detecteze și să combată mita și să se conformeze legilor anti-corupție și angajamentelor voluntare aplicabile activităților acesteia.

Acest standard internațional reflectă bunele practici internaționale anti-mită și este conceput să ajute o organizație să prevină, să detecteze și să combată mita și să se conformeze legilor anti-corupție și angajamentelor voluntare aplicabile activităților acesteia.

Procesul de certificare ISO presupune parcurgerea mai multor etape. Avem, pe de o parte etapele de obținere a certificării propriu-zise, și pe de altă parte etapele de supraveghere. Întregul proces se desfășoară pe parcursul a 3 ani:

Anul I - Auditul de certificare

Conform prevederilor ISO 17021-1:2015, auditul de certificare se desfășoară în 2 etape:

Etapa I: Această etapă presupune analizarea documentației și obținerea informațiilor necesare referitoare la domeniul sistemului de management.

Etapa II: Urmează auditul la fața locului, momentul în care se face evaluarea funcționării Sistemului de Management. Acesta constă în verificarea implementării și funcționării sistemului de management în conformitate cu standardul certificat. Dacă în urma auditului de certificare se întocmește un raport de audit în care se menționează aspecte pozitive, recomandări respectiv abateri de la cerințele standardului, clientul trebuie să le rezolve și să trimită dovada auditorului-șef. După rezolvarea abaterilor, auditul se încheie și se emite certificatul.

Anul II - Auditul de supraveghere I

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de certificare și înseamnă analiza documentației și audit la fața locului.

Anul III - Auditul de supraveghere II

Trebuie să fie efectuat la cel mult 12 luni de la încheierea auditului de supraveghere și maxim 24 de luni de la cel de certificare și constă în analiza documentației și audit la fața locului.

Cât timp este valabilă certificarea ISO?

Termenul de valabilitate al certificatelor este de trei ani de la data emiterii acestora sub rezerva efectuării de către organism a auditurilor de supraveghere care au dovedit că toate condițiile pentru menținerea valabilității certificării sunt întrunite de către client. După 3 ani, procesul se reia.